PREMIERA

2003.03.03

CANAL+ PREMIUM

OŚRODEK SPECJALNY GLEN MILLS

Glen Mills Gang

Niemcy, 2000

reżyseria:

gatunek: film dokumentalny

czas trwania: 49 min

Ocena filmu

0.00

Opis

Przestępczość nieletnich jest problemem, z którym każdy kraj próbuje sobie radzić na swój sposób. Najprostszym rozwiązaniem jest oczywiście zamknięcie młodocianych kryminalistów w dobrze strzeżonych więzieniach, ale jak pokazuje doświadczenie, zakłady poprawcze częściej demoralizują niż resocjalizują.

Projekty i dyskusje psychologów, socjologów oraz polityków trwają bez końca, a liczba przestępstw dokonanych przez nieletnich z każdym rokiem wzrasta.

Założyciele Glen Mills School w Pensylwanii postanowili działać w niekonwencjonalny sposób. Założyli ośrodek dla skazanych wyrokami sądowymi członków i przywódców ulicznych gangów. Realizują tam nowatorski, choć bardzo ryzykowny program resocjalizacyjny. W szkole przebywa ponad 1000 uczniów. Nie ma w niej krat i zamków w drzwiach, nie ma też uzbrojonych strażników i drutów kolczastych wieńczących mury. Organizowane są natomiast częste spotkania osadzonych tu nieletnich z kryminalistami skazanymi na długoletnie wyroki w prawdziwych więzieniach. Ci, którzy zgodzili się wziąć udział w programie Glen Mills School zaczynali tak samo, jak ich słuchacze. Mają już jednak świadomość błędów, jakie popełnili. Zdają sobie sprawę, że nie mieli bądź zmarnowali szansę na normalne życie. Teraz starają się podzielić swoimi doświadczeniami i uchronić tych kilkunastoletnich chłopaków przed powtórzeniem własnych scenariuszy. Na początku były drobne kradzieże, potem pobicia, napady, a w końcu poważne zbrodnie. Dziś często mają w perspektywie dożywotnie więzienie, dlatego brutalnie i bez przebierania w słowach krzyczą do uczniów Glen Mills: opamiętajcie się, bo macie jeszcze szansę. A jest to szansa, której większość z zapraszanych na spotkania kryminalistów nie miała, gdyż szkoła Glen Mills chętnym zapewnia edukację na wysokim poziomie i wsparcie po opuszczeniu jej murów. Przeważająca część wychowanków korzysta z tej okazji. Spośród absolwentów na drogę przestępczą powraca jedynie 35 procent. Pozostałym udaje się rozpocząć normalne życie. Wynik ten to w porównaniu z innymi ośrodkami resocjalizacyjnymi olbrzymi sukces, dlatego też podobne rozwiązania przyjęto już w systemie penitencjarnym niektórych krajów europejskich.
OŚRODEK SPECJALNY GLEN MILLS
reżyseria:
Niemcy, 2000
Przestępczość nieletnich jest problemem, z którym każdy kraj próbuje sobie radzić na swój sposób. Najprostszym rozwiązaniem jest oczywiście zamknięcie młodocianych kryminalistów w dobrze strzeżonych więzieniach, ale jak pokazuje doświadczenie, zakłady poprawcze częściej demoralizują niż resocjalizują.
film dokumentalny
OŚRODEK SPECJALNY GLEN MILLS