PREMIERA

2005.01.30

CANAL+ PREMIUM

SPRAWY ZWIERZĄT: CEREMONIE GODOWE

Animal Files: Meeting Or Mating?

Włochy, 2000

,

gatunek: dokument

czas trwania: 26 min

Ocena filmu

0.00

Opis

W świecie zwierząt niemal każdy akt prokreacji poprzedzają - czasem długotrwałe - obrzędy godowe. Tak jest u ptaków, ssaków, a nawet owadów i płazów.

Posiadaczem najwspanialszej szaty godowej jest oczywiście paw. Na widok samicy samiec rozpościera swój olbrzymi, wielobarwny ogon i na obracając się wabi ją do siebie. Żurawie razem wykonują swój godowy taniec, a samce szpaków przed wejściem do dziupli śpiewają. Godową upierzenia ptaki przyjmują wraz ze zmianą pór roku. Ważny sygnał do prokreacji to w świecie zwierząt również prezenty, na przykład gałązki przynoszone przez samce bocianów. Strategie innych zwierząt są bardzo różne: samce świetlików zapalają swoje światełka, samce płazów (np. żab) śpiewają. Za pomocą dźwięków porozumiewa się też większość ssaków morskich. Duża grupa ssaków wysyła "miłosne" sygnały przy pomocy zapachów - feromonów. Każda taktyka jest więc dobra, a wytworzone w procesie ewolucji taktyki uwodzenia służą przede wszystkim przetrwaniu danego gatunku.
SPRAWY ZWIERZĄT: CEREMONIE GODOWE
Włochy, 2000
W świecie zwierząt niemal każdy akt prokreacji poprzedzają - czasem długotrwałe - obrzędy godowe. Tak jest u ptaków, ssaków, a nawet owadów i płazów.
dokument
SPRAWY ZWIERZĄT: CEREMONIE GODOWE