PREMIERA

2005.02.20

CANAL+ PREMIUM

SPRAWY ZWIERZĄT: NISZE EKOLOGICZNE

Animal Files: Instinct or Learning

Włochy, 2000

,

gatunek: dokument

czas trwania: 26 min

Ocena filmu

0.00

Opis

W środowisku naturalnym każdy gatunek zajmuje określoną niszę ekologiczną, do której tak dostosowały się jego cechy fizyczne i funkcje, by mógł koegzystować, a nie konkurować z innymi gatunkami.

Jest to warunek konieczny, gdyż jeśli dwa gatunki o takich samych potrzebach biologicznych zajmują tę samą niszę ekologiczną i zaczynają konkurować, kończy się to wyeliminowaniem jednego z nich. Świetnym tego przykładem jest pstrąg potokowy oraz sprowadzony do Europy, lepiej przystosowany i odporniejszy północnoamerykański pstrąg tęczowy. Pierwszy gatunek, choć niegdyś bardzo liczny, zaczyna zanikać.

Doskonałymi terenami badań nad współzależnościami poszczególnych zwierząt, a ich ekosystemami są środowiska wodne lub podmokłe, takie jak stawy i moczary. W żadnych innych środowiskach nie żyją tak wielkie zbiorowości ptaków. Tajemnicą ich współżycia na jednym terenie jest różnorodność przystosowań poszczególnych gatunków zwane specjalizacją. Innymi zbadanymi i dobrze ilustrującymi przykładami wykorzystania środowiska są potoki oraz lasy.
SPRAWY ZWIERZĄT: NISZE EKOLOGICZNE
Włochy, 2000
W środowisku naturalnym każdy gatunek zajmuje określoną niszę ekologiczną, do której tak dostosowały się jego cechy fizyczne i funkcje, by mógł koegzystować, a nie konkurować z innymi gatunkami.
dokument
SPRAWY ZWIERZĄT: NISZE EKOLOGICZNE