PREMIERA

2005.01.23

CANAL+ PREMIUM

SPRAWY ZWIERZĄT: RAZEM CZY SAMOTNIE?

Animal Files: Together Or Alone

Włochy, 2000

,

gatunek: dokument

czas trwania: 26 min

Ocena filmu

0.00

Opis

W tym odcinku "Spraw zwierząt" przyglądamy się różnym gatunkom i temu jak ze sobą współdziałają. Ewolucja zmusza wszystkie do wzajemnych relacji. Czasem są to jednorazowe kontakty służące prokreacji, a niekiedy długofalowe współdziałanie. Taka kooperacja może dotyczyć nawet dwóch zupełnie różnych gatunków. Tak jest w przypadku jamochłonów i ryb.

Zdarza się jednak, że przedstawiciele tego samego gatunku wybierają samotnicze życie ograniczając swoje kontakty do spełnienia misji prokreacyjnej. Czyni tak większość drapieżników (orły, sokoły, niedźwiedzie, lisy i wszystkie gady), za wyjątkiem wilków, które żyją i polują stadnie. System stadny przyjęło wiele grup zwierząt. Niektóre z nich są poligamiczne (słonie, małpy), inne wybierają monogamię (łabędzie, bociany). W tym ostatnim przypadku nie kierują nimi bynajmniej względy moralne, ale praktyczne, czyli zapewnienie stałej opieki nad potomstwem. W grupach poligamicznych obowiązuje ścisła hierarchia wyznaczana w drodze walk między poszczególnymi osobnikami. Przykładem takiej doskonale zorganizowanej struktury, w której każdy ma swoją ściśle określoną funkcję, jest społeczeństwo mrówek.
SPRAWY ZWIERZĄT: RAZEM CZY SAMOTNIE?
Włochy, 2000
W tym odcinku "Spraw zwierząt" przyglądamy się różnym gatunkom i temu jak ze sobą współdziałają. Ewolucja zmusza wszystkie do wzajemnych relacji. Czasem są to jednorazowe kontakty służące prokreacji, a niekiedy długofalowe współdziałanie. Taka kooperacja może dotyczyć nawet dwóch zupełnie różnych gatunków. Tak jest w przypadku jamochłonów i ryb.
dokument
SPRAWY ZWIERZĄT: RAZEM CZY SAMOTNIE?