PREMIERA

2005.01.09

CANAL+ PREMIUM

SPRAWY ZWIERZĄT: RÓŻNORODNOŚĆ FORM ŻYCIA

Animal Files: Biodiversity

Włochy, 2000

,

gatunek: dokument

czas trwania: 26 min

Ocena filmu

0.00

Opis

Zmieniające się przez miliony lat warunki życia na Ziemi spowodowały, że wszelkie żywe organizmy chcąc przetrwać musiały się do nich dostosowywać. Zapoczątkowało to długofalowy i skomplikowany proces ewolucji, dzięki której możemy dziś obserwować na naszej planecie ogromną różnorodność w świecie roślin i zwierząt.

Organizmy żywe egzystują nawet w najbardziej ekstremalnych warunkach środowiskowych, zarówno w zupełnie pozbawionych światła głębinach jak i wysokich, niedostępnych i lodowatych górach. Wszystkie koegzystują w symbiozie tworząc złożone ekosystemy pełne wzajemnych zależności. Bardzo wyraźny na nie wpływ ma człowiek, który sam będąc ich częścią, świadomie w nie ingeruje. Takimi działaniami jest na przykład oswajanie dzikich zwierząt czy też stosowanie metod selekcji w hodowli roślin. Często działalność ta ma niestety negatywne, a co gorsza nieodwracalne skutki dla środowiska przyczyniając się do zagłady licznych gatunków. Tymczasem już starożytni przestrzegali, że ciągłość życia na Ziemi zapewni tylko różnorodność gatunkowa.
SPRAWY ZWIERZĄT: RÓŻNORODNOŚĆ FORM ŻYCIA
Włochy, 2000
Zmieniające się przez miliony lat warunki życia na Ziemi spowodowały, że wszelkie żywe organizmy chcąc przetrwać musiały się do nich dostosowywać. Zapoczątkowało to długofalowy i skomplikowany proces ewolucji, dzięki której możemy dziś obserwować na naszej planecie ogromną różnorodność w świecie roślin i zwierząt.
dokument
SPRAWY ZWIERZĄT: RÓŻNORODNOŚĆ FORM ŻYCIA
4,0 5 1 1