PREMIERA

2005.01.16

CANAL+ PREMIUM

SPRAWY ZWIERZĄT: RYTMY BIOLOGICZNE

Animal Files: The Biological Clock

Włochy, 2000

,

gatunek: dokument

czas trwania: 26 min

Ocena filmu

0.00

Opis

Jednym z najważniejszych zegarów regulujących procesy życiowe roślin i zwierząt jest Słońce. Wytycza ono 24-godzinny cykl zwany rytmem okołodobowym. Ale nie jest to jedyny mechanizm sterujący życiem na Ziemi. U zwierząt domowych rytm życia wyznaczają zwyczaje właścicieli.

Inne zwierzęta - na przykład wszystkie organizmy morskie - synchronizują swoje życiowe rytmy z fazami Księżyca. Poza tym zarówno rośliny, jak i zwierzęta wyposażone są w wewnętrzny "zegar biologiczny" regulujący ich życie niezależnie od aktywności Słońca, Księżyca czy zmian temperatury. To on każe zapadać im w sen zimowy nawet, gdy hodowane są w warunkach laboratoryjnych. Wiele gatunków nastawia swój wewnętrzny zegar zgodnie z rytmami biologicznymi roślin czy zwierząt, z którymi koegzystują. To zjawisko ma ogromne znaczenie dla tzw. łańcuchów pokarmowych, dzięki którym może być zachowana równowaga między wszystkimi organizmami żywymi na naszej planecie.
SPRAWY ZWIERZĄT: RYTMY BIOLOGICZNE
Włochy, 2000
Jednym z najważniejszych zegarów regulujących procesy życiowe roślin i zwierząt jest Słońce. Wytycza ono 24-godzinny cykl zwany rytmem okołodobowym. Ale nie jest to jedyny mechanizm sterujący życiem na Ziemi. U zwierząt domowych rytm życia wyznaczają zwyczaje właścicieli.
dokument
SPRAWY ZWIERZĄT: RYTMY BIOLOGICZNE