PREMIERA

2005.02.13

CANAL+ PREMIUM

SPRAWY ZWIERZĄT: WRODZONE CZY NABYTE

Animal Files: Instinct or Learning

Włochy, 2000

,

gatunek: dokument

czas trwania: 26 min

Ocena filmu

0.00

Opis

Współczesna nauka nie stosuje wyraźnego rozgraniczenia między zachowaniami wrodzonymi a nabytymi. Już wiele lat temu Konrad Lorenz udowodnił, że - zwłaszcza u wyżej rozwiniętych gatunków zwierząt - trudno czasem odróżnić to, co instynktowne od umiejętności nabytych w procesie wychowania i doświadczeń.

Zresztą sama zdolność nauki jest uwarunkowana genetycznie i nie wszystkie żywe organizmy ją posiadają. Najprostsze z nich (owady, skorupiaki, jamochłony), dominujące w pierwszych fazach ziemskiej ewolucji, kierują się głównie instynktem. U bardziej złożonych organizmów (ptaki, ssaki) większą rolę odgrywają zachowania nabyte, a u niektórych (człowiek) wręcz dominują. Ważną cechą tych zachowań jest fakt, że nie są one identyczne u wszystkich przedstawicieli danego gatunku. Proces ten rozpoczyna się już w fazie prenatalnej i jest kontynuowany niemal przez całe życie.
SPRAWY ZWIERZĄT: WRODZONE CZY NABYTE
Włochy, 2000
Współczesna nauka nie stosuje wyraźnego rozgraniczenia między zachowaniami wrodzonymi a nabytymi. Już wiele lat temu Konrad Lorenz udowodnił, że - zwłaszcza u wyżej rozwiniętych gatunków zwierząt - trudno czasem odróżnić to, co instynktowne od umiejętności nabytych w procesie wychowania i doświadczeń.
dokument
SPRAWY ZWIERZĄT: WRODZONE CZY NABYTE