PREMIERA

2009.01.03

CANAL+ PREMIUM

WODA TO ŻYCIE

Waterlife

gatunek: serial dokumentalny

czas trwania: 28 min

Ocena filmu

0.00

Opis

Wiele jest w naszym życiu rzeczy tak powszechnych, że nie zdajemy sobie sprawy z wielkiej roli, jaką odgrywają. "Woda to życie" jest serialem dokumentalnym, który pokazuje jak istotny dla życia na Ziemi jest właśnie tytułowy, przezroczysty płyn. Naukowcy twierdzą, że woda jest źródłem życia. Nie bez powodu. To właśnie w niej swój początek znajduje wszelki byt. Bez tej życiodajnej substancji nie byłoby nas.

ODCINEK 1. ŚWIAT WODY
Od miliardów lat wszystkie przejawy życia, poczynając od prostych jednokomórkowych organizmów, przez różne zwierzęta, a na człowieku kończąc, były ściśle połączone z działaniem wody. Już ponad 2500 lat temu Tales z Miletu zauważył, że życie na Ziemi jest oparte tylko na wodzie, którą w swoim systemie filozoficznym uznał za pramaterię, źródło wszech rzeczy. Obecnie ciecz ta zajmuje 70 proc. całej powierzchni Ziemi. Dziwnym zbiegiem okoliczności również około 70 proc. ciała większości ssaków stanowi woda. Jest to albo zwyczajna zbieżność, albo część jakieś większej tajemnicy. Tajemnicy, która czeka na rozwikłanie. Na to i wiele innych pytań spróbują odpowiedzieć twórcy dokumentu.

ODCINEK 2. OBIEG WODY W PRZYRODZIE
W przyrodzie nic nie ginie. Zasada ta dotyczy także wody. Heraklit z Efezu twierdził, że jedyną stałą rzeczą na tym świecie jest zmienność. Myśl ta oddaje w pełni charakter procesów, które związane są z ciągłym obiegiem wody w przyrodzie. Cały proces można podzielić na trzy wyraźne etapy. Pierwszy wiąże się z parowaniem wód powierzchniowych. To para wodna, niewidzialna i gazowa postać wody, zajmuje w naszej atmosferze najwięcej miejsca. Tworzy wokół Ziemi swoistą pierzynę, która utrzymuje na jej powierzchni w miarę stałą temperaturę. W coraz to wyższych warstwach atmosfery para wodna najpierw zamienia się w lód, by potem pod wpływem temperatury zmienić stan na ciekły. W takiej postaci woda opada znowu na Ziemię. To niezwykłe zjawisko znane jest dla nas, ludzi, jako deszcz. W tym momencie cały obieg zatacza koło i od początku zaczyna się nowy-stary cykl.

ODCINEK 3. GDZIE RODZĄ SIĘ RZEKI
Jeszcze nie tak dawno temu szczyty górskie były miejscami owianymi wielką tajemnicą. Ludzie uważali je za siedziby złych duchów. Z tego też powodu prawie nikt się tam nie zapuszczał. Najważniejsze jest jednak, że to właśnie tam swój początek mają rzeki. Ludzkość od zawsze była ciekawa, skąd biorą się rzeki, dlatego też odkrywcy źródeł największych rzek świata zdobywali sławę niemalże równą np. zdobywcom biegunów. Zadziwiające jest, że wszystkie rzeki, niezależnie od wielkości i długości zawsze początkowo są jedynie wolno płynącymi strumykami. Naukowcy źródłem rzeki nazywają samoczynny, stały wypływ wody podziemnej. Należy w tym miejscu dodać, że wypływająca z tych miejsc woda, biorąca swój początek z naturalnie przefiltrowanych wód gruntowych jest niezwykle czysta. Twórcy dokumentu zabierają widzów na jedyne w swoim rodzaju spotkanie u źródeł.

ODCINEK 4. WODNE SZLAKI
Woda przynosi masę niespodzianek. Potoki, wąwozy, strumyki, ich fauna i flora. Gdy stoimy nad brzegiem i patrzymy na powierzchnię wody, nie zdajemy sobie sprawy z istniejącego pod nią bogactwa życia. Możemy zaobserwować wodne ptaki, niekiedy także płazy, a gdy woda jest przejrzysta również drobne ryby żerujące przy brzegu. Oprócz ryb zamieszkujących zbiorniki wodne, istnieje wiele organizmów, stanowiących ogromną część fauny, z których podstawowe gromady i typy reprezentowane są przez jeden lub więcej rodzajów. Wiele z tych zwierząt zasługuje na uwagę ze względu na ciekawą budowę ciała, tryb życia oraz stosunkowo łatwą ich hodowlę. Co ciekawe, różnorodność morskiej fauny zależy nie tylko od typu zbiornika wodnego, ale także od miejsca (np. u źródła rzeki żyją inne zwierzęta, niż u jej ujścia).

ODCINEK 5. SPOKOJNY NURT
Patrząc na Ziemię z lotu ptaka można dostrzec, że wszystkie lądy są poprzecinane błękitnymi wstęgami. Jedne z nich są mniejsze, inne większe. Niektóre są bardziej kręte i dłuższe od pozostałych. Oczywiście mowa tu o rzekach. Niezależnie od tego jaki kształt posiada dana rzeka, to wszystkie u swych źródeł są krystalicznie czystymi małymi strumykami. Płyną w lasach, pod ziemią oraz w górach. I nie jest prawdą, że większa masa wody dysponuje większą siłą niż jej odrobina. Nie bez powodu mówi się, że nawet najmniejsza kropla drąży skałę. Rozróżnić można więc dwa etapy w biegu rzeki. Idąc tym tropem można wywnioskować, że w tych czystych i niemal przejrzystych małych strumykach żyją zupełnie inni przedstawiciele świat fauny i flory niż w odmętach wielkiej i nierzadko zanieczyszczonej rzeki. Dzięki twórcom dokumentu będzie można się dowiedzieć co kryje spokojny nurt niejednej spośród otaczających nas ścieżek wodnych.

ODCINEK 6. ŻYCIODAJNE MOCZARY
Są na naszej planecie miejsca, które od wieków, z jednej strony przyciągały swoją tajemniczością, a z drugiej wzbudzały lęk i strach. Bagna, mokradła, moczary - siedlisko zła i przeróżnych nadnaturalnych istot. O ile obecnie miejsca te wytraciły swój pierwotny czar, to teza o ogromie różnego rodzaju istot je zamieszkujących jest jak najbardziej zasadna. Na bagnach można spotkać niezwykle rzadkie gatunki zwierząt i roślin, które z racji nadmiernego nawilgocenia, charakterystycznego dla mokradeł, upodobały sobie właśnie tego typu tereny. Stąd też wzięła się myśl twórców dokumentu, by poświęcić podmokłym terenom bagien odrębny odcinek i dogłębnie zbadać, jak życie radzi sobie w takich warunkach.

ODCINEK 7. MROCZNE WODY
Woda zawsze znajdzie sposób, żeby płynąć dalej. Jej siła i nieustępliwość są nieocenione. To w wyniku jej działań powstają podziemne tunele, groty i jaskinie. Woda niesłusznie jest kojarzona przede wszystkim ze światem słońca i blasku. W rzeczywistości jej królestwem są także podziemne korytarze i strumienie, miejsca, gdzie światło w ogóle nie dociera. To mroczne środowisko jest domem dla wielu przedziwnych i nierzadko strasznych istot, jak np. pająków, ryb i różnych owadów. Na pewno niejedna osoba w młodości bała się swobodnie spuścić nogi do ciemnej wody na samym środku jeziora. Twórcy dokumentu rzucą nieco światła na ten ukryty i niczym nieuzasadniony strach, znajdujący swoje podłoże w braku wiedzy na temat tajemniczego świata mrocznych wód.

ODCINEK 8. POŻYTECZNA WODA
Co należy zrobić, żeby wprowadzić na całej Ziemi jeden, wielki chaos? Odłączyć ludzkość od prądu? Internetu? Zlikwidować sklepy? Może, ale największy chaos wywołałby brak wody. Co by się stało gdyby nagle, bez powodu cała woda na Ziemi po prostu znikła. Prawdopodobnie niedługo później ludzkość by wyginęła. Jednak najpierw zostalibyśmy pozbawieni dużej części dostaw energii. Zostałby ograniczony transport, zwłaszcza międzykontynentalny. Potem poważnie odczulibyśmy brak pożywienia, ponieważ rolnicy nie mieliby czym nawadniać swoich upraw. Tak wyglądałyby ostatnie dni przed końcem naszej cywilizacji. Jednak oprócz tego, że woda jest ściśle skorelowana ze światową gospodarką, to jeszcze ułatwia i uprzyjemnia nam życie. Jakże miło jest przecież brać kąpiel w ogrzewanej wodami geotermalnymi łazience.

ODCINEK 9. POWIERZCHNIA WODY
Czasami spokojna i gładka, a czasami groźna i pomarszczona - taka właśnie bywa powierzchnia wody. O jej urokach i przekleństwach najlepiej wiedzą ludzie mórz i oceanów. Portugalski żeglarz Ferdynand Magellan płynąc przez ocean oddzielający Azję od obu Ameryk, na jego szczęście, miał okazję poznać go z lepszej strony, dlatego też nazwał go Spokojnym. Jednak w rzeczywistości nie jest on tak spokojny, jak nazwa mogła wskazywać. Jego dno naszpikowane jest wulkanami. Na jego obszarze panują tajfuny, huragany i trzęsienia ziemi, które w jednej chwili powodują, że cicha i gładka błękitna powierzchnia zamienia się we wzburzoną i nieokiełznaną siłę. Tak jak medal, woda ma dwa oblicza. Są tacy, którzy potrafią wykorzystać oba. Bo czym tłumaczyć szalone wyczyny niektórych surferów?

ODCINEK 10. LODOWA OSŁONA
Woda to nie tylko ciekła, przezroczysta substancja, ale także śnieg, lód i para wodna. Na ziemi woda występuje pod każdą z tych postaci. Wszystkie te formy mają swoje, zarówno pozytywne jak i negatywne znaczenie. Biorąc na ten przykład śnieg, którego gruba pokrywa znajduje się na większości górskich obszarów. Z jednej strony utrudnia ona dostęp wielu zwierzętom do pokarmu, przez co niektóre zwierzęta zmuszone są do dalekich wypraw w poszukiwaniu jedzenia. Jednak patrząc na śnieg z innej perspektywy można dostrzec jego pozytywne aspekty. W górach Atlas, znajdujących się na północ od najbardziej jałowej pustyni na świecie Sahary, każdy opad śniegu równa się zaopatrzeniu wielkich terenów górskich w wodę, czyli czynnik stymulujący rozwój i tak już ubogiej fauny i flory tego pustynnego terenu.

ODCINEK 11. OKRESOWE WODY
Woda rządzi naturą. Od niej zależy ukształtowanie terenu, roślinność, klimat. Można wymienić bez liku rzeczy, na które w bezpośredni sposób wpływa woda. Większość rzek i jezior ma charakter stały, co oznacza, że płyną i istnieją niezależnie od warunków zewnętrznych czy pór roku. Są jednak takie zbiorniki wodne i rzeki, które pojawiają się jedynie w określonych odstępach czasu. Twórcy tego odcinka dokumentu zajmą się tym razem właśnie okresowymi wodami. Mają one niemałe znaczenie dla całego ekosystemu danego obszaru dlatego, że w naturalny sposób regulują tryb życia niektórych zwierząt, okres wegetacji roślin, a nawet decydują o życiu człowieka. Wystarczy spojrzeć na Nil. Od starożytności poczynając, aż po dzisiaj życie ludzi mieszkających nad rzeką jest ściśle związane z rozlewami Nilu. Jak mawiał Heraklit: "Na świecie jest tylko jedna rzecz stała - zmienność".

ODCINEK 12. NIEWIDOCZNA WODA
Pustynia wydaje się być opuszczonym i jałowym miejscem, domem dal najbardziej umęczonych zwierząt. Żadne stwierdzenie nie jest dalsze od prawdy niż to. Pustynie zajmują około 20 procent powierzchni Ziemi. Dodatkowe 15 procent to półpustynie. Każda pustynia różni się od pozostałych. Jest jednak wspólna rzecz, która łączy je wszystkie. Paradoksalnie, jest to woda. To ona wytycza miejsca gdzie kwitnie życie. Życie odosobnione, ale wcale silne i zróżnicowane. Nie trzeba chyba wspominać jak wielkim bogactwem na pustyni jest woda. Z tego też powodu wiele zwierząt i roślin znalazło sposób na magazynowanie tej niezwykle cennej substancji. Między innymi o tym opowiedzą nam w tym odcinku twórcy dokumentu.

ODCINEK 13. LASY DESZCZOWE
Lasy deszczowe, popularnie zwane dżunglami tropikalnymi, to formacje roślinne charakterystyczne dla strefy klimatu równikowego. Cechą wyróżniającą dla tego klimatu jest wysoka suma rocznych opadów atmosferycznych (ponad 2000 mm) oraz brakiem pór roku. Las deszczowy występuje w trzech głównych obszarach: w dorzeczach Amazonki i Orinoko w Ameryce Południowej (największy obszar zwartego występowania) oraz w Ameryce Środkowej, w dorzeczach Kongo, Nigru i Zambezi w środkowej i zachodniej Afryce i na Madagaskarze, w regionie Indii, Indochin (Indochiński Półwysep), Półwyspu Malajskiego, Wysp Sundajskich (Sundajski Archipelag) i Nowej Gwinei. Każdy las deszczowy posiada wyraźną strukturę warstwową: drzew oraz krzewów i roślin zielnych, które wypełniają szczelnie luki powstające w warstwach niższych.

ODCINEK 14. LASY NAMORZYNOWE
W hierarchii motywów literackich las zajmuje jedno z wyższych miejsc. Od zawsze było to miejsce tajemnicze i magiczne, pełne labiryntów, sekretów i dziwnych stworzeń. W rzeczywistości opis ten nie odbiega daleko od rzeczywistości. Jednak są lasy, które znacznie różnią się od pozostałych. Jednym z takich jest, znajdujący się przez dużą cześć czasu pod powierzchnią wody, las namorzynowy. Rosnące w strefie międzyzwrotnikowej namorzyny są formacją ziemno-wodną mieszczącą się na terenie pływów morskich, przez co podczas przypływu zalewane są wodą morską. Widać wtedy tylko korony drzew, zaś dolną cześć lasu zakrywa woda. Mangrowia są siedliskiem wielu zagrożonych gatunków zwierząt. W koronach drzew żyją liczne gatunki ptaków, korzenie oblepiają małże i jednocześnie jest to żerowisko wielu drapieżników takich jak tygrysy, krokodyle i węże.

ODCINEK 15. KRÓLESTWO PŁYWÓW
Wody dzielimy na stojące i płynące. Do tych pierwszych zaliczamy morza, oceany i jeziora. Ale czy oby na pewno nie można w ich przypadku mówić o przemieszczaniu? Pływy morskie są to ruchy wody w pełni uzależnione od grawitacyjnych sił Księżyca i w mniejszym stopniu Słońca. Powyższe, oddziałując na oceany i morza powodują ich przypływy i odpływy. Podczas przypływu woda zalewa obszary, które zazwyczaj są suche. Trudno jest określić dokładny czas poszczególnych pływów, z racji tego, że ma na nie wpływ również pora roku i ukształtowanie akwenu. Średnio jednak do tego zjawiska dochodzi raz na 12 godzin i 27 minut. Z powodu przypływów i odpływów niezwykłą popularnością cieszy się zamek Elizabeth, który podczas przypływu zostaje zupełnie odcięty od lądu, zaś podczas odpływu można się do niego dostać zwykłą ścieżką, nie mocząc przy tym ani skrawka buta.

ODCINEK 16. WODY O DUŻYM ZASOLENIU
Głębie mórz chowają pradawny skarb. Skarb tak rzadki i o tak wielkiej wartości, że znajduje się głęboko pod powierzchnią wody. Bynajmniej nie chodzi tu o skrzynie ze złotem czy XV-wieczne statki, ale, paradoksalnie, o wapienne szkielety organizmów morskich, które w wielkiej liczbie tworzą rafę koralową. Rafy to olbrzymie i masywne twory, które opierają się wszelkim falom. Powstające zazwyczaj u wybrzeży w strefie szelfu kontynentalnego rafy, stanowią niezwykle kolorowy i nieziemsko piękny obszar. Rafy mają dość duże wymagania do zaistnienia. Oprócz specyficznego miejsca liczy się także wysoka temperatura wody, sięgająca nawet 35 stopni C oraz, odbiegającego zdecydowanie od normy zasolenia wody mieszczącego się w granicach od 27 do 40 promili, czyli niewiele mniej niż rekordowy pod tym względem akwen morski Morze Czerwone - 41 promili.

ODCINEK 17. NADMORSKIE PLAŻE
Plaże są niczym innym jak, ciągnącym się nierzadko przez wiele kilometrów, piaszczystym lub żwirowym pasem oddzielającym morze lub inny zbiornik wodny od lądu. Zanim plaże zostały zadeptane przez turystów były swoistym przystankiem na życiowej drodze dla wielu gatunków zwierząt. To na plażach zwierzęta pożywiały się, odpoczywały i rozmnażały. Nadal to robią jednak jedynie na tych plażach gdzie stopa ludzka jest rzadkością. Obszar plaży jest miejscem codziennej i odwiecznej walki wody z lądem. Na skutek pływów plaże co jakiś czas zalewa woda, tylko po to, by za chwilę z nich odpłynąć. Żółwie morskie raz do roku przebywają ogromną drogę, kierując się liniami sił pola magnetycznego Ziemi, do miejsca swoich narodzin w celu złożenia jaj. Te piękne zwierzęta, których naturalnym środowiskiem jest woda, po wyjściu na plaże są całkowicie niezdarne i niezgrabne. Nie można zapomnieć, że plaże stanowią także niemałą atrakcję turystyczną, która ma znaczny wpływ na wybór miejsca urlopu wielu ludzi.

ODCINEK 18. WYBRZEŻA OCEANÓW
Oceany, tak jak inne mniejsze lub większe zbiorniki wodne z każdej strony ograniczone są linią brzegową. Po obu stronach tej linii występuje pas, który powszechnie nazywamy wybrzeżem. Tak samo jak zróżnicowane są strefy klimatyczne, na które rozciągają się oceany, tak również zróżnicowane są wybrzeża oceanów. Oceanografowie wyróżniają kilka ich odmian, w tym: niszczone, narastające i wyrównywane. To rozróżnienie wynika z charakteru procesów klimatycznych oraz z rzeźbotwórczej działalności mórz i oceanów. Dosyć ciekawym zjawiskiem , które można zaobserwować na wybrzeżach oceanów są pływy. Są one wyraźnie widoczne na wybrzeżach oceanicznych, ponieważ to właśnie tam najłatwiej można dostrzec zmianę poziomu wody. Oczywiście częstotliwość i charakter pływów jest zależna w znacznym stopniu od kształtu linii brzegowej, rzeźby dna oceanu oraz, co najważniejsze, modelu wybrzeża.

ODCINEK 19. MORSKIE DNO
Patrząc na morza lub oceany widzimy bezkresne powierzchnie wody, czasami wzburzone, a czasem spokojne. Jesteśmy również w stanie wyobrazić sobie to, co jest pod jego powierzchnią, czyli różnego rodzaju stworzenia morskie zamieszkujące głębię morską. Jednak, czy myśląc o morzu, myślimy o jego dnie? Dno morskie może się kojarzyć przed wszystkim z rafą koralową. Jest to jednak, bez wątpienia piękny, ale jedynie mały skrawek dna morskiego. W przeważającej większości dno morskie znajduje się na głębokościach, które dla człowieka są dostępne tylko dzięki pomocy łodzi podwodnych i batyskafów. Najgłębsze miejsca w oceanach znajdują się na głębokości 11 kilometrów. Są to miejsca niebywale tajemnicze. Naukowcy podejrzewają, że żyje tam mnóstwo zwierząt, których istnienia możemy się tylko domyślać. Nie bez powodu, H.P. Lovecraft, jeden z najbardziej znanych pisarzy grozy, wykorzystał dno oceanu w wielu swoich opowiadaniach, jako miejsce pochodzenia pradawnych istot.

ODCINEK 20. ŻYCIE NA KLIFACH
Brzegi mórz i jezior, to nie tylko plaże lub zalesione obszary. Często woda przy brzegu napotyka na wielką ścianę skalną, o którą uparcie się rozbija. Takie pionowe, a przynajmniej bardzo strome, formacje skale nazywane są klifami. Klify powstają na skutek procesu o nazwie abrazja, czyli ścierania podłoża skalnego przez niesiony przez wodę drobny materiał skalny. Klify jednak nie występują tylko na brzegach morskich. Często znajdują się też w środowisku górskim. W takim wypadku nie mówimy już o procesie abrazji, ale zwyczajnej erozji. Jednym z najwyższych klifów na świecie jest góra Nanga Parbat w Pakistanie. Znane są jednak wielokrotnie wyższe klify. Niestety nie znajdują się one na Ziemi. W tym miejscu można by wymienić chociaż skarpę, znajdującą się na jednym z księżyców Uranu, która ma wysokość około 20 km.

ODCINEK 21. RAFY KORALOWE
Najczęściej współczesne rafy zbudowane są ze szkieletów korali, ale w ich tworzeniu biorą udział także inne organizmy rafotwórcze, m.in. mszywioły, mięczaki, otwornice, czy glony. Rafy powstają najczęściej u wybrzeży w strefie szelfu kontynentalnego, w wodzie o temperaturze od 18 do 35°C, dlatego nie spotyka się ich powyżej 30-35° szerokości geograficznej północnej i południowej. Zasolenie wody od 27 do 40%. Woda musi być dość ruchliwa, tak by do organizmów docierało pożywienie. Koralowce są też bardzo wrażliwe na zanieczyszczenie wody.

ODCINEK 22. W OTWARTYM OCEANIE
Według Greków i Rzymian ocean to wielka rzeka oblewająca świat z każdej strony. Tak też nazywali oni boga, który jej patronował. Wbrew pozorom, myśl sugerująca, że ocean jest wielką wodą otaczającą nas z każdej strony jest jak najbardziej słuszna. Wszechocean zajmuje około 70 procent powierzchni Ziemi. Na otwartym oceanie dochodzi do wielu fascynujących zjawisk. W wyniku podwodnych trzęsień ziemi, wybuchów wulkanów lub silnych wiatrów powstają tsunami oraz, czasami, fale stojące nazywane sejszami. Stałym elementem oceanicznego środowiska są także prądy morskie, które, oblewając poszczególne lądy, nierzadko determinują rozwój cywilizacyjny tych ziem. W zależności od podziału jaki przyjmiemy, można wyróżnić nawet do pięciu oceanów. Z drugiej strony część naukowców uważa, że można mówić tylko o jednym wszechoceanie. O tym jak jest naprawdę postarają się opowiedzieć twórcy dokumentu.

ODCINEK 23. TĘTNO WODY
Woda płynie przez świat, niczym krew płynąca w ludzkich żyłach. Nie powinien dziwić, więc fakt, że ma swoje tętno. Tętno wody wyznaczone jest przez istoty w niej żyjące. Woda jest środowiskiem życia ogromnej ilości gatunków zwierząt i roślin. Coraz szybciej jednak liczba tych stworzeń się zmniejsza. I niestety w dużej mierze spowodowane jest to działaniami człowieka. Bez liku można wymienić zwierzęta, które jeszcze stosunkowo niedawno pływały w morza, oceanach i rzekach. W znacznym stopniu przyczyniły się do tego postępujące procesy urbanizacji i uprzemysłowienia. Na skutek tego środowisko jest nieustannie zatruwane. Z tego też powodu tętno wody, niegdyś tak żywe i wyraźne, teraz cichnie i słabnie.

ODCINEK 24. NIEPEWNA PRZYSZŁOŚĆ
Prawdopodobnie nigdy wcześniej ludzkość nie była tak świadoma konsekwencji wielkich zmian klimatycznych, które dokonuje się niemalże na naszych oczach. Rządy największych państw na świecie zastanawiają się jak przeciwdziałać nie tylko wszelkim skutkom, ale także przyczynom tych zmian. Duża część naukowców wcale nie ukrywa, że stały wzrost temperatury na Ziemi, spowodowany w pewnej części przez człowieka, może doprowadzić do ekologicznej katastrofy. Globalne ocieplenie ma wielki wpływ na cały proces hydrologiczny. Jeśli tenże proces zostanie zakłócony ludzkość musi się liczyć z nie tylko startami materialnymi, ale także stratami, których nie uda się odrobić przez setki lat albo nawet w ogóle. Można tu wspomnieć np. o wyginięciu wielu gatunków zwierząt i roślin. O tym, czy nadszedł wreszcie czas by się zatrzymać i zastanowić opowiedzą w tym odcinku twórcy dokumentu.

ODCINEK 25. W IMIĘ PRZYRODY
Żyjemy w świecie, w którym wszystko ma swoją cenę. Nie jest to jednak współczesne signum temporis. Od zawsze ktoś umierał, by ktoś mógł żyć. Coś znikało, by coś innego mogło się pojawić etc. Tak jest też teraz. My też płacimy wysoką cenę za rozwój cywilizacyjny. Jest to cena., którą płacimy razem z naszą planetą. Wielkie fabryki wylewają do rzek i mórz ścieki i inne odpady. Coraz częściej słyszymy w mediach o wielkich katastrofach ekologicznych na morzach, kiedy np. tonie jakiś tankowiec, wylewając przy tym do wody tysiące litrów ropy lub substancji toksycznych. Poziom zanieczyszczenia wód niepokojąco szybko wzrasta. W efekcie prowadzi to do wymierania wielu gatunków zwierząt i roślin. Twórcy dokumentu odpowiadają na pytanie o wysokość rachunku jaki przyjdzie zapłacić ludzkości, jeśli nic się nie zmieni w kwestii ochrony środowiska.

ODCINEK 26. JAK POWSTAŁA TA SERIA
26 odcinków, różne aspekty i perspektywy oraz niesamowite ujęcia. Tak wygląda seria, której zadaniem było przybliżenie widzom niezwykle ważnej roli, jaka w naszym życiu pełni woda. Twórcy dokumentu dołożyli wszelkich starań, aby seria wyszła autentycznie i zaskakująco. Do nakręcenia zdjęć do dokumentu wykorzystano najnowsze technologie oraz odwiedzono mnóstwo ciekawych miejsc na całym świecie. Twórcy na obserwowaniu natury spędzili niezliczoną ilość godzin kręcąc poszczególne epizody. Ostatni odcinek opowie właśnie o trudach powstawania całej serii. Odpowie także nie tylko na pytanie w jaki sposób, ale również dlaczego powstał dokument.

WASZE OPINIE

Pio

Świetny i godny polecenia dokument

uZbee

fantastyczna seria. czy można ją gdzieś kupić na bluray albo na dvd??
WODA TO ŻYCIE
Wiele jest w naszym życiu rzeczy tak powszechnych, że nie zdajemy sobie sprawy z wielkiej roli, jaką odgrywają. "Woda to życie" jest serialem dokumentalnym, który pokazuje jak istotny dla życia na Ziemi jest właśnie tytułowy, przezroczysty płyn. Naukowcy twierdzą, że woda jest źródłem życia. Nie bez powodu. To właśnie w niej swój początek znajduje wszelki byt. Bez tej życiodajnej substancji nie byłoby nas.
serial dokumentalny
WODA TO ŻYCIE
2,5 5 1 15