W SPRAWIE EMISJI FILMU "MALARIA"

wt 6 marca 2001

CANAL+ odwoła się od decyzji Przewodniczącego KRRiTV dot. nałożenia na Polską Korporację Telewizyjną Sp. z.o.o. kary pieniężnej za emisję filmu "Malaria".

Ze zdumieniem CANAL+ przyjął decyzję przewodniczącego KRRiTV nałożenia
na Polską Korporację Telewizyjną (nadawcę programu CANAL+Polska)
kary pieniężnej za emisję filmu "Malaria" Spike'a Lee.
Nadmienić należy, iż zainteresowana strona dowiedziała się o decyzji
z prasy, a oficjalny dokument nadawca otrzymał kurierem - trzy dni
później.


Z dużym zdziwieniem CANAL+ przyjął również uzasadnienie decyzji.
Czytamy w nim m.in.: "treści filmu mogą być odbierane jako
zagrażające w sensie emocjonalnym, zwłaszcza przez małe dzieci w
wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym, ponieważ pokazują, że relacje
między bliskimi sobie ludźmi zawierają agresję, niechęć i wrogość."


Tymczasem "Malaria" to przede wszystkim film uwrażliwiający
na problemy tolerancji rasowej, zawierający cenne - również dla
młodych ludzi - przesłania. Warto w tym miejscu przypomnieć, że
film "Malaria" otrzymał m.in. specjalne wyróżnienie Jury
Ekumenicznego w Cannes w 1991 roku (w tym samym roku nagrodą Jury
Ekumenicznego uhonorowany został Krzysztof Kieślowski za "Podwójne
życie Weroniki"). Jury Ekumeniczne przyznaje nagrody i wyróżnienia
filmom, które - oprócz walorów artystycznych - prezentują wartości
humanitarne, najlepiej odzwierciedlające przesłania ewangeliczne,
takie jak np. szacunek do człowieka, do różnych ras i kultur (na
podstawie informacji Agencji Prasowej Mediafilm dostepnych w Internecie).


O wartości filmu świadczyć mogą również choćby recenzje prasowe:
"Lee nie ogranicza się do kwestii rasowych, stara się poszerzyć
pole widzenia. "Malaria" - mówi Lee - to również film
o różnicach klasowych, o seksualności, sprawie tożsamości, a także,
choć stanowi to jakby drugi plan, o problemie narkotyków niszczących
całą społeczność czarnych, całe pokolenia. Reżyser łączy ważne społeczne
przesłanie z melodramatem i pełną ironii kroniką obyczajów, dba
o rzetelność obrazu ludzkich zachowań, odruchów, przesądów, także
języka" ("Gazeta Telewizyjna", 5-11.01.2001).


Analiza KRRiTV wykazała "że film zawiera 122 wyrażenia, zwroty
i wyrażenia o charakterze wulgarnym, grubiańskim, rubasznym, pogardliwym
i obraźliwym (w tym 79 ma charakter wulgarny)". Nasuwa się
w tym miejscu pytanie o dopuszczalną liczbę takich wyrażeń oraz
o kryteria, którymi nadawca powinien się kierować oceniając stopień
negatywnego nacechowania używanego w filmach słownictwa.


Należy przy tym zaznaczyć, że film "Malaria" został wyemitowany
przez CANAL+ w zupełnie nowej wersji tłumaczenia - każde wyrażenie
"o charakterze wulgarnym, grubiańskim" zostało wyraźnie
złagodzone w stosunku do oryginału.


Opatrzony został ponadto znaczkiem "za zgodą rodziców".
Podobnie zresztą podporządkowano go w Stanach Zjednoczonych, gdzie
użyto litery R - restricted. Oznacza ona, że dzieci poniżej 17 lat
mogą oglądać dany film w towarzystwie rodzica lub opiekuna.Dla CANAL+ niezrozumiała jest również wysokość kary. Kodowana stacja
CANAL+Polska obciążona została bowiem karą tej samej wysokości,
co nadawca docierający do znacznie większego grona odbiorców. Warto
również przypomnieć, że abonenci platformy cyfrowej CYFRA+, na której
rozprowadzany jest program CANAL+, mają dodatkową możliwość zablokowania
tych programów, które - według nich - nie powinny być oglądane przez
ich dzieci.


Decyzja Przewodniczącego KRRiTV jest dla CANAL+ bardzo niepokojąca.
Świadczy o pewnej dyskryminacji przestrzegających polskie prawo
nadawców w stosunku do tych stacji, które nadają z zagranicy bez
polskiej koncesji. Ci pierwsi nie mogą de facto nadawać wartościowych,
nagradzanych w innych krajach filmów pod groźbą kary, natomiast
inny, działający bez polskiej koncesji nadawca może pokazać każdy
film o każdej porze - bez żadnych konsekwencji. Bez żadnych również
konsekwencji szerzy się proceder piractwa - nagminnie podrabiane
są karty odkodowujące cały szereg erotycznych kanałów nadających
programy 24 godziny na dobę.


CANAL+ zamierza złożyć odwołanie od decyzji Przewodniczącego KRRiTV
w przysługującym terminie.POLECANE

 

Supernova

PT / 25 WRZEŚNIA / 20:00 / CANAL+ FILM
 

Obywatel Jones

ŚR / 30 WRZEŚNIA / 21:00 / CANAL+ PREMIUM
 

John Wick 3

PT / 25 WRZEŚNIA / 22:30 / CANAL+ PREMIUM
 

Godzina oczyszczenia

PT / 2 PAŹDZIERNIKA / 00:10 / CANAL+ PREMIUM