WĘGIERSKI SĄD NAJWYŻSZY ROZSTRZYGNĄŁ NA KORZYŚĆ CANAL+POLSKA

wt 6 lipca 1999

Węgierski Sąd Najwyższy uchylił wyrok sądu pierwszej instancji w sprawie sporu pomiędzy CANAL+Polska i spółką emitującą z terenu Węgier sygnał płatnego programu HBO Polska.

Węgierski Sąd Najwyższy dostrzegł liczne uchybienia formalne w
procedurze prowadzonej przez sąd pierwszej instancji i uznał, że
ten ostatni nie rozpatrzył dostatecznie wnikliwie argumentów CANAL+Polska
dotyczących nieuczciwej konkurencji.


W 1998 roku CANAL+Polska skierował do sądu węgierskiego pozew o
ochronę przed nieuczciwą konkurencją i zażądał odszkodowania od
CEU Kft - węgierskiej spółki emitującej z Węgier program HBO Polska,
nie posiadając ani węgierskiej, ani polskiej koncesji na taką działalność.
W rezultacie HBO Polska unika wszystkich obowiązków, które dotyczą
koncesjonowanego programu CANAL+Polska (w tym między innymi obowiązkowej
zawartości w programie tzw. kwot produkcji krajowej oraz obowiązku
finansowania polskiej kinematografii).

POLECANE

 

Jojo Rabbit

SO / 26 WRZEŚNIA / 18:10 / CANAL+ PREMIUM
 

Sługi wojny

PN / 28 WRZEŚNIA / 01:35 / CANAL+ 4K
 

Tajni i fajni

PN / 21 WRZEŚNIA / 07:45 / CANAL+ PREMIUM