Być jak Zlatan Główne zdjęcie

BYĆ JAK ZLATAN

dokument
Szwecja/Holandia/Wielka Brytania/Szwecja, 2015